Om TCM


Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden, och lever fortfarande kvar i sin ursprungliga form.

De linjer som binder ihop akupunkturpunkterna med varandra kallas meridianer. Det strömmar två olika grundenergier i varje meridian, Yin- respektive Yangenergi. Diagnosen går ut på att undersöka energierna, då de är avgörande för hälsa eller sjukdom.

Energin och cirkulationen påverkas av energierna i naturen omkring oss. Både yttre och inre faktorer påverkar vår energi. Energierna är nödvändiga för att hålla oss friska, men de kan även ge upphov till sjukdomar.

De yttre faktorerna är dygnsrytmen, växlingarna mellan dag och natt, årsrytmen med årstiderna, väderlekstyperna (vind, värme, fukt, torka, kyla), månfaser etc.
De inre faktorerna är livsfaserna (barndom, ungdom, ålderdom, tiden före döden), samt de psykiska tillstånden och stämningarna (ilska, glädje, grubbel, sorg, ängslan och rädsla).

Det fysiska och det psykiska har en ömsesidig förbindelse med varandra, det måste man räkna med vid både diagnos och behandling. Man undersöker patientens sjukdomshistoria, aktuella sjukdomar och symtom. Man ser dem i relation med inre och yttre faktorer man vet kan rubba energicirkulationen, sedan bestämmer man sig för den behandling man finner lämpligast.